Pasaj: Dişi Rock İsyanı

… Rock kültürünün kadınlara sunduğu seçenekler –ya cinsiyetsiz anne figürü ya da vahşi ve özgür ama tamamen cinsel bir çapkın- göz önünde tutulduğunda, rock’n’roll’un ilk dişi asillerinin kadınsılıkla çatışmalı bir ilişkisi olması pek şaşırtıcı değildir. Dişi rock isyanının dağınık tarihine baktığımızda dört strateji görebiliyoruz (Bununla birlikte, sanatçıların tekil kariyerlerinde bu stratejiler çoğu durumda örtüşmektedir). Birinci…

Top